|

Consult

 

Tijdens het eerste consult voor de acupunctuur, massage therapie  of kruiden wordt door middel van een uitgebreide anamnese, pols diagnose, tong diagnose en lichamelijk onderzoek alle benodigde gegevens verzameld om een juiste behandeling strategie te kunnen bepalen.

Naar aanleiding hiervan zal u een behandeling voorstel worden gedaan. Hierbij zal tevens een indicatie worden gegeven van de behandelingsduur en het verwachte behandeling resultaat.

Ook worden afspraken gemaakt met betrekking tot de tussentijdse evaluatie. Afhankelijk van de complexiteit van de klacht volgt tijdens het eerste consult met uw instemming, direct een eerste behandeling.

Anamnese bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek waarin uiteenlopende aspecten van uw gezondheid aan de orde komen. Dit om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de oorzaak, de ernst en de samenhang van de klacht(en) zelf.

Later volgen er vragen die verband houden met de overige belangrijke functies van het lichaam, zoals bijvoorbeeld de spijsvertering, het slaap gedrag , de algehele energie, etc.

Ook de historie van de verschillende klachten en de eventuele medische achtergrond worden onder de loep genomen. Hierna volgen pols- en tongdiagnose en, indien nodig, lichamelijk onderzoek.

Pols diagnose is het voelen van de pols. Hiermee wordt bepaald door welke aspecten uw algemene conditie wordt gekenmerkt. Met drie vingers kan onder andere de kracht, de snelheid, de diepte en het volume van de polsslag worden gevoeld.

Tong diagnose is het bekijken van de tong. Hiermee wordt eveneens belangrijke informatie verkregen met betrekking tot uw algehele conditie. Er wordt gelet op de kleur van de tong, de vorm, oneffenheden en het beslag.

Bij onder andere pijn klachten in de gewrichten of spieren volgt lichamelijk onderzoek. De beweeglijkheid en/of pijnpunten worden onderzocht.

Deze pijnpunten kunnen lokale punten zijn, maar ook specifieke acupunctuur punten die een relatie hebben met de betreffende klacht.

Alle vervolg consulten beginnen eerst weer met een kort vraaggesprek. Elke behandeling wordt aangepast aan de toestand/gesteldheid van dat moment.

Er bestaat geen standaardbehandeling voor een bepaalde klacht.

Ziet u fouten of werkt er iets niet? Neem dan contact met de Webmaster.

info@panda-webdesign.nl