Lian Hua Praktijk voor Oosterse Geneeswijze Praktijk in Complementaire en Aanvullende Zorg

Klassieke Acupunctuur

Traditioneel Chinese Geneeskunde

 

Acupunctuur is van oudsher een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Samen met de Chinese kruidengeneeskunde, de dieetleer en de bewegingsleer (Tai Chi en Chi gong) wordt het al meer dan 4000 jaar beoefend. Sinds een halve eeuw wordt TCG in toenemende mate ook in de Westerse wereld beoefend, vooral de acupunctuur. Daarmee zijn er nieuwe ontwikkelingen op gang gekomen. Zo zijn de ooracupunctuur en de voetreflexologie nieuwe Westerse toepassingsvormen voor de al lang bestaande Chinese ooracupunctuur. De klassieke Chinese acupunctuur blijft echter de basis.

In de Chinese geneeskunde wordt er met andere ogen naar de mens gekeken dan in de Westerse geneeskunde. Een gevolg hiervan is, dat de TCG andere soorten diagnoses stelt dan de Westerse geneeskunde.

 

 

 

Als er 5 patiënten zijn met migraine, kunnen er in de TCG misschien wel 5 verschillende diagnoses gesteld worden. Zo maakt het veel verschil of de pijn juist in het vóór- of het achterhoofd zit; of de pijn juist ‘s morgens of ‘s avonds begint enz. Uiteraard hoort bij iedere andere diagnose een aparte behandeling. Voor een uitleg over de werking van acupunctuur moet u dan ook eerst iets weten over de TCG in het algemeen.

 

Yin en Yang

 

Het hele universum kan verdeeld worden in 2 delen die tegenovergesteld zijn, maar óók elkaar aanvullen, b.v. nacht - dag, donker - licht, vrouw - man, voeten - hoofd, koorts - ondertemperatuur. Deze 2 delen worden Yin en Yang genoemd. Waar het om gaat is dat Yin en Yang in evenwicht, en in harmonie moeten zijn. Bij harmonie is men gezond, bij disharmonie tussen Yin en Yang is men ziek. Yin en Yang zijn geen aparte of bijzondere dingen maar gewoon de 2 kanten van de natuur die overal te zien is. Het is ook een manier van klachten indelen.

 

 

Qi

 

Qi kan het best vertaald worden met energie. Door het lichaam stroomt Qi. Als Qi goed stroomt, is men gezond. Als het niet goed stroomt, is men ziek. Er kan teveel of te weinig Qi zijn. Ook kan de stroming geblokkeerd zijn.

Als iemand moe is heeft hij een gebrek aan energie (Qi), dit kan gevoeld worden.

 

Meridianen

 

Door het hele lichaam stroomt Qi, maar vooral in bepaalde kanalen, meridianen genoemd. Deze meridianen verbinden de lichaamsdelen met elkaar, zodat de Qi, die op de ene plaats gemaakt wordt, naar de andere plaats kan stromen. Er zijn 12 hoofdmeridianen en vele bijmeridianen. Deze lopen grotendeels via zenuwbanen, maar kunnen ook andere structuren in het lichaam volgen.

 

 

 

 

 

Acupunctuurpunten

 

Op de meridianen, die onder de huid lopen, liggen acupunctuurpunten. Door deze punten te behandelen kun je de Qi in de meridianen beïnvloeden, waardoor iemand weer beter wordt. Een behandeling van een acupunctuurpunt kan plaatsvinden door het te prikken (de meest bekende vorm), maar ook door druk, massage, warmte, elektriciteit, magneten of laserstralen. Iedere manier heeft zijn eigen voor- en nadelen.

 

 

 

Een zeer interessant aspect van de mensheid…. Is dat ze verliezen hun gezondheid om geld te verdienen…. En verliezen dan dat geld om hun gezondheid te herstellen.

Panda Webdesign . All rights reserved                                                                                                                           Copyright 2017